Skip to content

Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2 (два) члена на Управниот одбор и 1 (еден) член на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта бр.17/2023

Јавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 2 (два) члена на Управниот одбор и 1 (еден) член на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта бр.17/2023 може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за пријавување на јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие можете да го превземете на следниот линк.

Сподели: