Skip to content

Одлука и кратки биографии на членовите на Управниот одбор на ЈП за државни патишта.

Одлуката  и кратките биографии на членовите на Управниот одбор на ЈП за државни патишта може да ги преземете во pdf фгормат тука.

Сподели: