Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 4 (четири) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта

Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за именување на 4 (четири) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот повик Бр.03/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 4 (четири) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта можете да го превземете на следниот линк.

Образецот за пријавување на јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие можете да го превземете на следниот линк.