Skip to content

Одлука за извршен избор на кандидати по јавен оглас. вработување на неопределено време на работници -помошно Технички лица по глас број 1/2022 објавен во дневните весници „Слободен печат и „Коха” на ден 04.10.2022 година

Одлуката за извршен избор на кандидати по јавен оглас вработување на неопределено време на работници -помошно Технички лица по глас број 1/2022 објавен во дневните весници “Слободен печат“ и “Коха” на ден 04.10.2022 година може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: