Избор на консултант за асистенција на единица за имплементација на проект за коридор VII фаза 1 Букојчани – Кичево

Објавата за избор на консултант за асистенција на единица за имплементација на проект за коридор VII фаза 1 Букојчани – Кичево може да ја преземете во pdf  формат тука.