Skip to content

Барање за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна Македонија

Барањето за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна Македонија може да се превземе тука.

Проектната програма може да се превземе тука.

Сподели: