Skip to content

Рехабилитација на автопати, делници Хиподром – Младиновци, Миладиновци – Петровец и Петовец – Хиподром

  • Рехaбилитација на државен пат А2, делница Хиподром – Миладиновци

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • Рехaбилитација на државен пат А1, делница Миладиновци – Петровец

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • Рехaбилитација на државен пат А4, делница Хиподром – Петровец

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

 

Сподели: