Завршена рехабилитацијата на Р2344 Голозинци-крстосница Врановци

Завршена рехабилитацијата на Р2344 Голозинци-крстосница Врановци

Должина: 11,1 км
Ширина: коловозот проширен од 3м на 5-6 м
Вредност: 50 милиони денари

Статус: завршено