Skip to content

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА oбјавува оглас за набавка на градежни работи за: Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеп

Оглас за набавка на градежни работи за: Рехабилитација на магистрален пат А1, делница Фариш – Прилеп може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: