Skip to content

ЈАВЕН ПОВИК

ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА “ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ СТРУМИЦА – ВАЛАНДОВО – СПОЈ СО А1”, ВО ДОЛЖИНА ОД 25 КМ може да ја преземете во pdf формат тука.

СТРАТЕГИСКАТА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПPОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ИЗЛЕЗ НА СТРУМИЦА ПРЕКУ ВАЛАНДОВО ДО СПОЈ СО А1 може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: