Skip to content

Рехабилитација на Р2344 Голозинци-крстосница Врановци

Следиме прогрес: Рехабилитација на Р2344 Голозинци-крстосница Врановци

Должина: 11 км
Ширина: се работи на проширување на коловозот  од 3м на 5-6 м
Вредност: 50 милиони денари

Статус: 75 % завршено; се работи тековно на преостанатиот дел; се очекува 100 % реализација до крајот на септември.

Сподели: