Skip to content

Втора фаза од рехабилитација на регионалниот пат Р1309 Кочани-Пониква

Втора фаза од рехабилитација на регионалниот пат Р1309 Кочани-Пониква
Должина: 7,4 км
Вредност: 49.09 милиони денари
Статус: Горниот слој од коловозот е веќе отстранет, обработени се најоштетените површини кои се пополнуваат, по што ќе биде поставен нов асфалтен слој. Проектот опфаќа и рабници, сливници за атмосферска вода и нови еластични огради.

Обезбедуваме квалитетна сообраќајна поврзаност со туристичкиот центар Пониква и решаваме едно од најзначајните инфраструктурни прашања за развој на туризмот!

Сподели: