Skip to content

Експресен пат Штип – Радовиш, 1 фаза

Експресен пат Штип – Радовиш, 1 фаза
Должина: 23,56 км.
Ширина: 11.4 м.
Вредност: 27,2 милиони евра
Активности: Се работи со забрзано темпо, а реализацијата е 83% . Најголемиот мост е на стационажа 15+596, и е во фаза на градба.

Сподели: