Skip to content

Јавното претпријатие за државни патишта објавува оглас за набавка на градежни работи

Јавното претпријатие за државни патишта објавува оглас за набавка на градежни работи за:

  • Лот 1 Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Узем – Тораница
  • Лот 2 Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Македонска Каменица – Саса

Огласот можете да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: