Skip to content

Реконструкција и рехабилитација на државен пат Р1205-секција: Крупиште –Пробиштип, во должина од 18 км, вредност 3,46 милиони евра.

Реконструкција и рехабилитација на државен пат Р1205-секција: Крупиште –Пробиштип, во должина од 18 км, вредност 3,46 милиони евра.

Сподели: