Skip to content

Oдлукa за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019

Oдлукaта за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за државни патишта објавен по пат на Јавен оглас број 395/2019 можете да ја преземете тука.

Сподели: