Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБOР – Фаза 1 (7 лота)

Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБOР – Фаза 1 (7 лота)

ЛОТ 1 ДЕЛНИЦА: “ФАРИШКА КЛИСУРА – ПРИЛЕП“ ОД ДРЖАВЕН ПАТ А1

ЛОТ 2 ДЕЛНИЦА: „КАРПАЛАК – ЖЕЛИНО“ ОД ДРЖАВЕН ПАТ Р1206

ЛОТ 5 ДЕЛНИЦА: „МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА – САСА“ ОД ДРЖАВЕН ПАТ Р1210

ЛОТ 6 ДЕЛНИЦА: „КИЧЕВО – МАКЕДОНСКИ БРОД“  ОД ДРЖАВEН ПАТ Р1303

ЛОТ 7 ДЕЛНИЦА: “УЗЕМ – ТОРАНИЦА“  ОД ДРЖАВEН ПАТ Р1210