Skip to content

Одлука за изменување на Одлуката за извршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги по оглас број 1/2019

Одлуката за изменување на Одлуката за  извршен  избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги по оглас број 1/2019 објавен  во дневните весници  „Слободен печат”, „Нова Македонија” и  „Коха” на ден 07.12.2019 година за работно место инкасант за наплата на патарина може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: