Одлука за неизвршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено враме на работници – помошно технички лица по оглас број 2А/2019

Одлуката за неизвршен избор на кандидати по јавен оглас за вработување на неопределено враме на работници – помошно технички лица по оглас број 2А/2019 може да ја преземете во pdf формат тука.