Skip to content

Одлуки за извршен избор на кандидати по јавен оглас број 1/2019

Одлуките за извршен избор на кандидати по јавен оглас број 1/2019 можете да ги преземете во pdf формат на следните линкови:

Одлука за работно место Советник за контрола на сообраќај, Референт оператор и Референт за контрола на сообраќај

Одлука за работно место инкасант за наплата на патарина

Сподели: