Skip to content

Јавен оглас број 2А/2019 за вработување на неопределено време на работници – помошно – технички лица во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас број 2А/2019 за вработување на неопределено време за вработување на работници – помошно – технички лица во Јавното претпријатие за државни патишта, со Пријавата за вработување, можете да ги преземете во .pdf формат на следниот линк.

Сподели: