Skip to content

Завршена е рехабилитацијата на државниот пат А4, делница Радовиш – Струмица и Р1403 делница Василево – Добрејци, со должина од 5,70 км.

Завршена е рехабилитацијата на државниот пат А4, делница Радовиш – Струмица и Р1403 делница Василево – Добрејци, со должина од 5,70 км. и вредност од 46,10 милиони денари. Средствата се обезбедени од буџетот на Јавното претпријатие за државни патишта.

Сподели: