Skip to content

Завршена е рехабилитацијата на државниот пат А1, делница Велес – Градско, со должина од 20,20 км.

Завршена е рехабилитацијата на државниот пат А1, делница Велес – Градско, со должина од 20,20 км. и вредност од 57,00 милиони денари. Средствата се обезбедени од буџетот на Јавното претпријатие за државни патишта.

Сподели: