Skip to content

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 395/2019 за вработување на 6 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за државни патишта

За ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 395/2019 за вработување на 6 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за државни патишта можете да аплицирате на следниот линк.

Сподели: