Јавен оглас број 1/2019 за вработување на неопределено време на даватели на јавна услуга во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас број 1/2019 за вработување на неопределено време на даватели на јавна услуга во Јавното претпријатие за државни патишта, со Пријавата за вработување, можете да ги преземете во .pdf формат на следниот линк.