Skip to content

Косење на трева и плевел- грмушки, кастрење на гранки и сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање смет

Косење на трева и плевел- грмушки, кастрење на гранки и сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање смет
Изведувач: ЕКО КЛУБ ДООЕЛ- Битола
Вредност на договорот: 70.800.000,00 денари
Датум на потпишан Договор 16.08.2019 година
Надзорен орган: Градежен Институт Македонија
Локација: Бунарџик, Хиподром, Илинден, Јурумлери, Куманово, Неготино, Табановце, Тетово-Гостивар

Робот за чистење патишта

  1. Локација Бунарџик

  1. Локација Хиподром

  1. Локација Илинден

  1. Локација Јурумлери

  1. Локација Неготино

  1. Локација Табановце

  1. Локација Тетово – Гостивар

Сподели: