Skip to content

Јавен оглас број 82/2019 објавен на 10.07.2019 година за вработување на 5 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас број 82/2019 објавен на 10.07.2019 година за вработување на 5 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патишта можете да го проследите на WEB сајтот на Агенцијата на администрација на следниов линк http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/614

Сподели: