Skip to content

Санација на свлечиште и асфалтирање на автопатска делница Неготино – Демир Капија

Санација на свлечиште и асфалтирање на автопатска делница Неготино – Демир Капија

Должина: околу 250м.
Вредност: 22 милиони денари
Изведувач: ГД ГРАНИТ АД – СКОПЈЕ
Надзор: ГЕИНГ/ДИВИ
Буџет: Јавно претпријатие за државни патиштаСтатус: Завршено е со санација на свлечиште кое се појави во текот на рехабилитацијата на автопатската делница Неготино –  Демир Капија. Со санацијата на свлечиштето беа опфатени следните градежни активности: ископ, армирање и бетонирање на шипови, уредување и стабилизирање на косини, изработка на канали за одводнување и дренажа. Исто така се асфалтираше коловозот на овој потег од патната делница во појасот на појавеното свлечиште.

Започнато со активности: 12.02.2019 година
Завршен и пуштен во употреба: 12.06.2019 година

 

Сподели: