Skip to content

Рехабилитација на Патишта кои гравитираат во општина Куманово со вкупна должина од 112 км., и вкупна вредност од 27 милиони евра

Рехабилитација на Регионален пат R2133 делница Куманово-Опае

Должина:  6 км.
Вредност 0,67 милиони евра
Во тек се градежни активности

Рехабилитација на регионален пат Р1104 Куманово – Никуштак

Должина 11км.
Вредност  1,1 милиони евра
Во тек се подготвителни работи

Рехабилитација на регионален пат Р1204 Куманово – Свети Николе

Завршени се 10км., се продолжува на истата делница на уште 32км. каде се работи на подготвителни работи во вредност од 2,9 милони евра

Рехабилитација на регионален пат Р1207 Младо Нагоричане – Пелинце

Должина 10 км., завршени се градежните работи

Рехабилитација на државен пат А2 делница Куманово – Страцин

Должина 31,8 км.
Вредност 14 милиони евра
Во тек е тендерска постапка

 

Рехабилитација на регионален пат Ропалце – Матејче – Липково

Должина  6км.

Градежни санациони работи на челичен мост на регионален пат Р1204 делница Куманово – Свети Николе кај с.Доброшане, над река Пчиња

Вредност 2,5 милиони евра
Во тек на месец Јуни ќе биде објавена јавна набавка за изведувач и надзор

Сподели: