Skip to content

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1109, ДЕЛНИЦА ДЕДЕЛИ-ФУРКА-БОГДАНЦИ-ГЕВГЕЛИЈА”

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА   ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И  ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ  “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1109, ДЕЛНИЦА ДЕДЕЛИ-ФУРКА-БОГДАНЦИ-ГЕВГЕЛИЈА” може да го преземете во pdf формат тука.

Извештајot за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕSАR) за рехабилитација на патната делница меѓу ДЕДЕЛИ-ФУРКА-БОГДАНЦИ-ГЕВГЕЛИЈА може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: