Доделување на сертификат од Велика Британија за одличност во спроведувањето на јавните набавки

Денес Јавното претпријатие за државни патишта се стекна со меѓународно признат сертификат за одличност во спроведувањето на јавните набавки од страна на Експертски Институтот за набавки и снабдување од Велика Британија. Со стекнатиот сертификат се потврдува континуираното работење на подобрувањето и ефикасноста во спроведувањето, управувањето и мониторингот на јавните набавки во Јавното претпријатие за државни патишта.

Овој Сертификат ни е од голема важност, кој ја покажува нашата транспарентност, нашето работење и отчетност во постапките на јавните набавки. За кој што добивме и потврда од Центарот за граѓански комуникации во изданието за Јануари 2019 година, каде што на нивната Ранг листа на претпријатија според транспарентност Јавното претпријатие за државни патишта беше ставено на Прво место на оваа ранг листа со највисоки исполнувања на обврските. Сето ова ја покажува транспарентноста на Владата на Република Северна Македонија, на која што сме особено горди. Владата на РСМ и понатаму ќе продолжи да работи на тоа граѓаните да бидат запознати каде се трошат нивните пари.