Skip to content

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА НА 11 ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ОГЛАСOT ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАТИШТАТА НА 11 ДРЖАВНИ ПАТИШТА може да го превземете тука. 

Сподели: