ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 1204, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО – СВЕТИ НИКОЛЕ”

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 1204, ДЕЛНИЦА УМАНОВО – СВЕТИ НИКОЛЕ” може да го преземете во pdf формат тука.

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-1204 ДЕЛНИЦА КУМАНОВО – СВЕТИ НИКОЛЕ (од km 0+000 – km 10+000) може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба може да го преземете во pdf формат тука.