Skip to content

Јавен оглас за вработување на еден работник на определено време до 31.12.2018 година во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавен оглас за вработување на еден работник на определено време до 31.12.2018 година во Јавното претпријатие за државни патишта можете да го преземете во pdf. формат на следниот линк.

Сподели: