Skip to content

Јавен оглас број 2А/2018 за вработување на неопределено време на давател на јавна услуга во Јавното претпријатие за државни патишта (со пријава за вработување)

Јавниот оглас број 2А/2018 за вработување на неопределено време на давател на јавна услуга во Јавното претпријатие за државни патишта, со Пријавата за вработување, можете да ги превземете во .pdf формат на следниот линк

Сподели: