Јавен оглас за вработување на работници на определено време до 31.12.2018 година во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас за вработување на работници на определено време до 31.12.2018 година во Јавното претпријатие за државни патишта може да го превземете на следниот линк