Јавен оглас број 1/2018 за вработување на неопределено време на работник – помошно – техничко лице во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавен оглас број 1/2018 за вработување на неопределено време на работник – помошно – техничко лице во Јавното претпријатие за државни патишта, можете да го погледнете на следниов линк.