Skip to content

Јавен оглас број 60/2018 за вработување на 16 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас број 60/2018 за вработување на 16 јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавното претпријатие за државни патишта можете да го проследите на WEB сајтот на Агенцијата на администрација на следниов линк.

Сподели: