Skip to content

Рамка за откуп на земјиште и план за враќање на изворите на приходи (РОЗПВИП) Прва секција од делница ШТИП- КОЧАНИ

Рамка за откуп на земјиште и план за враќање на изворите на приходи (РОЗПВИП) Прва секција од делница ШТИП- КОЧАНИ Три Чешми – Ванчо Прке (km 0+000 – km 14+300) може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: