Скратен Акционен План за Раселување (САПР) за одлагалишта на вишок ископан земјен материјал секција 1

Скратениот акционен план за раселување за изградба на одлагалишта во првата секција од проектот – Изградба на државен пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка може да го преземете во pdf формат тука.