Оглас за јавна набавка преку заем од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР): Вариабилни Сообраќајни Знаци кои ке бидат поставени на автопатот на главните влезови во Скопје

Огласот за набавка: Вариабилни Сообраќајни Знаци поставени на автопатите на главните влезови во Скопје, преку заем од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР), можете да го превземете од
https://ecepp.ebrd.com/respond/7367UY93QP