Skip to content

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието (квалитативна анализа на корисниците)

Документот “Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието (квалитативна анализа на корисниците)“ може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: