Оглас за јавна набавка преку заем од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР): Воспоставување на дигитална архива за Јавното претпријатие за државни патишта

Огласот за набавка: Воспоставување на дигитална архива за Јавното претпријатие за државни патишта, преку заем од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР), можете да го превземете во .pdf формат тука.