НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ (НТР) ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ А3 ДЕЛНИЦА ШТИП (ТРИ ЧЕШМИ) – КОЧАНИ

Јавното претпријатие за
државни патишта (ЈПДП) планира да изгради дел од државниот пат A3 Требеништа – Охрид – Битола –
Прилеп – Велес – Штип – Кочани – Делчево – граничен премин Рамна Нива кој е дел од реализирањето на проектот за изградба на експресен пат А3, делница Штип (Три Чешми) – Кочани.

Continue reading