Skip to content

Барање за изразување на интерес за Набавка на софтвер за Систем за управување со патишта, мерења на патишта и консултантски услуги за Јавното претпријатие за државни патишта

Барањето за изразување на интерес за Набавка на софтвер за Систем за управување со патишта, мерења на патишта и консултантски услуги за  Јавното претпријатие за државни патишта можете да ја превземете во .pdf формат на следниов линк.

Сподели: