Skip to content

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – Скопје објавува оглас за набавка на градежни работи на Рехабилитација на регионален пат Р2134, делница Сопиште – спој со Р1106, од км 4+200 до км 11+200

Огласот за набавка на градежни работи на Рехабилитација на регионален пат Р2134, делница Сопиште – спој со Р1106, од км 4+200 до км 11+200 можете да го превземете во .pdf формат тука.

Сподели: