Набавка на софтвер за Систем за управување со патишта, мерења на патишта и консултантски услуги за Јавното претпријатие за државни патишта

Набавката на софтвер за Систем за управување со патишта, мерења на патишта и консултантски услуги за  Јавното претпријатие за државни патишта можете да ја симнете на следниот линк.