Skip to content

Нацрт Извештај за процена на животна средина и социјални аспекти и План за управување со животната средина за Проект за рехабилитација на државен пат A3, делница Превалец (Кочани) – Делчево, во должина од околу 30, 5 км

Нацрт извештајот за процена на животна средина и социјални аспекти и План за управување со животната средина за Проект за “рехабилитација на државен пат A3, делница: Превалец (Кочани) – Делчево”,  во должина од околу 30, 5 км може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: