Skip to content

Јавен повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на експресен пат, делница Штип-Кочани.

Јавениот повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на експресен пат, делница Штип-Кочани, може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: