Skip to content

Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на експресен пат, делница Штип-Кочани

Нацрт Извештајот за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на експресен пат, делница Штип-Кочани може да го преземет во pdf формат тука.

Сподели: